Onze fractie lichtte het gebouwenbeheer door en daar bleken her en der serieuze lacunes in te zitten. Begin 2020 werd het college een rapport van een onafhankelijke doorlichting van het gebouwenbeheer bezorgd. Daarin werd onomwonden gesteld dat de sturing en de controle van de organisatie (de organisatiebeheersing) m.b.t. “eerder zwak” is. Bovendien heeft men structureel de voorbije jaren geen strategische lange termijnvisie ontwikkeld in functie van de bestemming, de noden, de kwaliteit en de functionaliteiten van de gebouwen die Dendermonde in eigendom heeft of huurt. Dit is opvallend aangezien dit departement reeds verschillende jaren, over de legislatuurtermijnen heen, heeft bij dezelfde schepen – Leen Dierick – zit. Tenslotte stelt het rapport dat door de manier van opdrachten toewijzen, Dendermonde geen garantie heeft op continue dienstverlening, specifieke kwaliteit, snelheid van dienstverlening en een marktconforme prijs.

In navolging van deze audit werd voor een 40-tal gebouwen, in eigendom van de stad, een conditiemeting van de gebouwen uitgevoerd door Freestone. Voor een 14-tal gebouwen is de staat zodanig verslechterd dat de functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar is. Het gaat hierbij onder meer om het Vleeshuismuseum, het sociaal huis, JH de Snuffel, De Vliet en ja zelfs scholen en IBO’s zoals kleuterschool en lagere school De Schakel, basisschool De Klinker en IBO De Mickeys in Schoonaarde. De studie stelt dat de panden relatief oud zijn. Men spreekt over een slechte staat van het onderhoud én de beperkte mogelijkheden tot herstel. Tot 2039 schat deze studie – voor slechts een deel van het patrimonium in – dat goed 45 miljoen EUR nodig is.

Opvallend is dat de grootste uitgaven pas aanvang zouden nemen in 2024. Het volgende college mag het puin ruimen? Het diensthoofd gebouwen zegt onomwonden dat er te weinig budget beschikbaar is in de meerjarenplanning, om de gebouwen in een normale conditie te brengen / houden, laat staan energetisch te verbeteren. Haar conclusie: aan de huidige tendensen met een te laag beschikbaar budget en een realisatiegraad van 57%, wordt een achteruitgang van het gebouwenpatrimonium in de hand gewerkt.

In België gebeuren jaarlijks circa 10.000 branden in gebouwen, hierbij is elektriciteit brandoorzaak nummer 1. Daarnaast is er uiteraard ook een risico op elektrocutie en elektrisering. Het belang van conform gekeurde elektrische installaties kan dus niet onderschat worden. De wetgever voorziet dat dat moet gebeuren door een onafhankelijk keuringsorganisme (EDTC). Niet-huishoudelijke laagspanning moet 5 jaarlijks gekeurd worden, hoogspanning jaarlijks. Het keuringsverslag kan conform of niet conform AREI zijn. In het laatste geval resulteert een verslag met enkel opmerkingen niet tot een herkeuring na remediëring, indien er ook inbreuken op het verslag vermeld staan is een herkeuring wel wettelijk verplicht na remediëring.

Wat blijkt? Op niveau van de laagspanning zijn 47 op 65 (72%) installaties niet conform of tijdig herkeurd! Inzake hoogspanning gaat het zelfs om 9 op 12 (75%) installaties. Het is onthutsend om vast te stellen dat er gebouwen zijn met tientallen inbreuken. Het stoot vooral tegen de borst dat de veiligheid binnen gebouwen waar kwetsbare personen komen of zelfs wonen niet gegarandeerd is. Zo kennen bv. de kunstacademie, WZC Aymonshof, LDC Zilverpand, WZC Hof ter Boonwijk, kleuter- en basisschool De Schakel en de Boonwijkschool allen meer dan 10 inbreuken. In de Boonwijkschool vermeldt het verslag zelfs dat er brandsporen te zien zijn! In de IBO te Grembergen is de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking onvoldoende. Binnen het politiegebouw is er gevaar voor overbelasting en onvoldoende bescherming tegen kortsluiting.

Tenslotte, blijven we hameren op een versnelde afbouw van asbest binnen de stadsgebouwen. Uit de asbestinventaris blijkt bijvoorbeeld dat in scholen en kinderopvang er asbest deels in slechte staat aanwezig is. Het gaat hier onder meer om De Toverboon, ’t Kraaiennest en IBO De Speelvogels. Tenslotte kunnen we alleen maar vaststellen dat er gebouwen aan verenigingen ter beschikking gesteld worden met asbest deels in slechte staat. We wijzen hiervoor naar onder meer het clubgebouw van KAVD, Bastion V en het oud-gemeentehuis Sint-Gillis.

Op basis van rapporten van onafhankelijke deskundigen kunnen we niet anders dan besluiten dat het gebouwenbeheer mank loopt. Er is geen strategische lange termijnvisie en de Dendermondse belastingbetaler betaalt te veel. Door te lage investeringen in bestaande gebouwen komt stilaan her en der de functievervulling in gevaar en is de veiligheid omwille van elektriciteitsrisico en/of asbest niet gegarandeerd. Niet in het minst bij scholen, IBO’s en WZC! Het lintje knippen van nieuwe gebouwen is politiek allicht interessanter dan de kwaliteit en veiligheid garanderen binnen het bestaand patrimonium.

Interpellant: Laurens Hofman