Spoorwegbeheerder Infrabel wil verschillende spoorwegovergangen afschaffen om het aantal ongevallen aan overwegen te verminderen. Zo staan ook de overwegen aan de Winningstraat en de Vlietbergstraat in Sint-Gillis op de radar.

Beide overwegen zijn gelegen aan toekomstige woonuitbreidingsgebieden, met name RUP Elsbos en Vlietberg. De onoordeelkundige inplanting van deze gebieden – zonder de verkeersimpact van deze toekomstige verkavelingen in kaart te brengen – hebben we in het verleden reeds aangekaart. Een eventuele sluiting zou dan ook een grote impact kunnen hebben op de mobiliteit. Vooral in het geval van Lutterzele zou de bereikbaarheid ingrijpend veranderen. Op termijn zal Driebek afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Dat maakt dat in geval van een sluiting van de overweg aan de Winningstraat, Lutterzele – incl. woonuitbreidingsgebied Elsbos – enkel bereikbaar zou zijn via de Spoorwegstraat en de Lange Dijkstraat. We roepen het college dan ook op om alle zeilen bij te zetten om deze overwegen, deze aan de Winningstraat i.h.b., open te houden.

Wij wensen hieromtrent enkele vragen aan het college te stellen:

  • Wat is het standpunt van het college omtrent deze eventuele sluitingen?
  • Op welke actuele data is dit standpunt gebaseerd?
  • Zijn toekomstige woonuitbreidingsprojecten nabij deze overwegen mee vervat?
  • Indien er effectief een sluiting zou komen, aan welke alternatieven wordt dan gedacht (voor zowel auto’s, voetgangers en fietsers)?

Addendum: we appreciëren de inspanningen die geleverd worden om een alternatief uit te werken, nl. een fietstunnel aan de Vlietbergstraat en een alternatieve weg voor de overgang aan de Winningstraat.