Project Lange Dijkstraat (Gemeenteraad 12-05-2020)

We komen via ons bijgevoegd punt terug op de visie rond woonbeleid, of beter het gebrek daaraan. Maar die afwezigheid aan visie ligt wel aan de basis van de hele sage die zich rond dit dossier afspeelt.

Het diensthoofd stedenbouw was op de raadscommissie van 7 mei jl. duidelijk: het CBS is bevoegd voor het stedenbouwkundig luik, wanneer daar groen licht gegeven wordt komt dergelijk dossier naar de gemeenteraad voor de weginfrastructuur.

Het CBS gaf – unaniem – gunstig preadvies. Nadien komt dit dossier zonder pardon naar de gemeenteraad. Blijkbaar is er nieuw ondergronds orgaan dat na een principiële goedkeuring en na goedkeuring voor plaatsing op agenda van de gemeenteraad, het dossier alsnog van koers kan doen veranderen. Dit is achterkamerpolitiek in zijn slechtste vorm.

Het is een publiek geheim dat een deel van de CD&V-fractie dit dossier niet wil goedkeuren omdat schepen Meremans geen visie inzake woonbeleid heeft. Dat kan best zijn, maar dan horen ze hun mening hier te verkondigen. Het is ongezien dat dergelijke onenigheid binnen de meerderheid de beleidsvorming letterlijk dreigt te doen stilvallen.

Alle stakeholders – gaande van de projectontwikkelaars tot de omwonenden – hebben recht op duidelijkheid en transparantie.