De vestinggordel die een aanzienlijk deel van het militair verleden van onze stad huisvest is een enorme troef. Dat wist onze bevolking bij de bevolkingsbevraging in kader van de opmaak van de meerjarenplanning ook te waarderen met een derde plaats inzake onze sterktes. Het natuurpotentieel bleek volgens diezelfde bevraging voor de burgers onvoldoende ontwikkeld. Laat nu net de vestinggordel een enorme natuurwaarde hebben. Door het verdere potentieel van het historisch patrimonium verder te ontwikkelen, de verspreide locaties met elkaar te verbinden en de eraan verbonden natuurtroeven te integreren kan een hefboom gezet worden onder dit geheel. Een holistische benadering is hierbij cruciaal.

De acties om ons militair historisch patrimonium te opwaarderen konden we steeds appreciëren, maar de oefening is niet af. In die optiek willen we vandaag een pleidooi houden om 3 items in het Kalendijkgebied aan te pakken, die allen met elkaar in verbinding staan én nog andere militaire restanten mee positief kunnen beïnvloeden.

 

  1. Bruggenpijlers en brug Mechelse Poort

De huidige staat van de bruggenpijlers en de brug verbonden aan de Mechelse Poort is lamentabel, het is een kwestie van tijd vooraleer deze historische restanten zullen instorten. Indien de beleidskeuze wordt gemaakt om deze te redden en te integreren in de omgeving dringt een restauratie zich op. We zouden het sterk betreuren indien er voor gekozen wordt deze erfgoedparel niet in ere te herstellen.

  1. Het kruitmagazijn

Het doet pijn aan de ogen om het recent prachtig gerenoveerde kruitmagazijn in de huidige toestand te zien ingepland, overwoekerd met onkruid en absoluut niet interactief met de omving. We zien de afwerking dan ook graag verfraaid. Om de interactie met de omgeving te verbeteren kunnen enerzijds het herstel van de brug verbonden aan de Mechelse poort én de aanleg van een rondeweg anderzijds een passend antwoord bieden.

  1. Aanleg “Rondeweg”

De meerjarenplanning maakte reeds gewag van een wandelpad tussen de Brusselse en Mechelse Poort, doch werd dit niet verder gespecifieerd. Om het hele Kalendijkgebied te connecteren en op te waarderen pleiten we voor de aanleg van een “rondeweg” rond het Kalendijkgebied, specifiek voor het ontbrekende deel tussen de Leopold-laan en de Kalendijk. Navraag bij de juridische dienst leerde ons dat de gronden hiervoor reeds in eigendom zijn van het lokaal bestuur, waardoor snel geschakeld kan worden.

We hopen op een positief antwoord. Avanti!