Iemand aan werk helpen is de meest sociale maatregel die er is, preventief tegen sociaal isolement en risicoverlagend t.a.v. armoede. Doch telde de stad Dendermonde in januari dit jaar 1.208 werkzoekenden, een stijging van 1,8% op één jaar tijd. De werkzoekendengraad strandde hiermee op 5,4%. In Vlaanderen bedroeg deze 6,2% maar in ons arrondissement 4,9%. In de wetenschap dat na de huidige sanitaire crisis, de economische er snel aan komt en verwoestend zal uithalen lijkt een snel en adequaat actieplan dan ook nodig.

Wij zullen het college oproepen om een actieplan op te stellen om de werkzaamheidsgraad te beschermen én te verhogen (idealiter in samenwerking met de VDAB). Vooral de stijgende groep van personen die langer dan een jaar werkzoekende zijn valt op. Met een stijging van 29,2% voor zij die tussen 1 en 2 jaar werkzoekende zijn en een stijging van 7,3% voor werklozen van langer dan 2 jaar.

Dendermonde is bovendien een scholenstad. Zonder relevante ervaring is het voor jongeren niet steeds evident snel een job te vinden. Bovendien heeft onze stad er alle belang bij dat onze jongeren in onze eigen lokale context blijven wonen en werken. Om jongeren sneller aan een job te helpen in eigen streek stellen we voor een ‘stage-app’ en (/of) bijhorende website te lanceren, waarbij vraag en aanbod worden samen gebracht. Via deze app kunnen bedrijven snel een geschikte stagiair(e) vinden. Anderzijds vinden leerlingen sneller een stageplaats of vakantiejob dichtbij huis. Ook studentenjobs – en eventueel rondleidingen in bedrijven – kunnen in deze app mee opgenomen worden. Jongeren leren hun kennis en vaardigheden in een professionele omgeving in te zetten en vinden daardoor sneller een eerste baan. Hoewel de groep werkzoekenden onder de 25 jaar een gunstige evolutie op jaarbasis kende, zien we de laatste maand een kentering (stijging van 3,7%).

Dit format dient uiteraard in samenwerking met de scholen actief in Dendermonde en omstreken uitgewerkt te worden, die de app vervolgens kunnen promoten bij hun scholieren.

We spreken hier over een overwegend Vlaamse bevoegdheid, doch getuigt het van goed bestuur om hier als lokale actor de vinger aan de pols te houden en maximaal een rol te spelen. Daarom in dit kader enkele vragen:

  • Is het college de ontwikkeling van een stage-app en / of stagewebsite genegen?
  • Welke specifieke drempels ervaren de Dendermondse werkzoekenden (taal, mobiliteit, kinderopvang, etc.) en welke acties worden hier tegenover gezet?
  • Levenslang leren is tegenwoordig een must. Hoeveel procent van de Dendermondse werkzoekenden volgt op dit moment (of volgde recent) een opleiding?
  • Binnen welke sectoren situeren zich de meeste vacatures op ons grondgebied?

Interpellant: Laurens Hofman