Verhoging parkeercapaciteit in Sint-Gillis

Sint-Gillis heeft steeds een bloeiend handelscentrum gekend. Toch voelen de handelszaken een negatieve impact vanwege de beperkte parkeercapaciteit in het steeds vollere Sint-Gillis. Deze deelgemeente is intussen geëvolueerd naar een kleine stad, evenwel met de infrastructuur van een dorp.

De leegstand neemt gestaag toe en dat wijten de handelaars voor een deel aan een gebrek aan parking, vooral op belangrijke momenten zoals woensdagnamiddag en zaterdag én bij inname van het kerkplein door kermis, festiviteiten of begrafenissen.

Daarom hebben de handelaars van Sint-Gillis, samen met een architectenbureau, zelf een actieplan opgesteld. Hoewel het dossier meer dan een jaar geleden bij de dienst mobiliteit is besproken, aangevuld met een bezoek van de nieuwe schepen van mobiliteit op 15 april van dit jaar, wacht men nog steeds op actie.

Het plan (waarvan de schetsen zijn bijgevoegd / bezorgd) geniet onze volle steun en bestaat uit 2 delen.

Ten eerste omvat het plan een verhoging van de parkeercapaciteit op het kerkplein, aangevuld met een verbeterde en verfraaide inrichting. Door een aangepaste configuratie wordt de huidige capaciteit van 85 plaatsen verhoogd tot 106 plaatsen + 4 plaatsen voor mindervaliden. Dit plan voorziet in enkelrichtingsverkeer op het kerkplein – wat bovendien veiliger is – en een voorsorteerstrook aan de lichten t.h.v. de  Van Langenhovestraat en de Sint-Gillislaan. De groenzone wordt vervangen door een “groene muur” waardoor het verkeer in de Van Langenhovestraat en Sint-Gillislaan niet naar een parking kijkt, maar naar de kerk met een groene boording.

Ten tweede wordt in het volgebouwde Sint-Gillis extra parkeercapaciteit gecreëerd door het Camille Marchantplein in te richten. Het ongebruikte basketplein zou dan omgevormd worden tot een parking met 35 plaatsen en omringd worden door groen.

Wij vragen politieke steun voor dit plan én een snelle uitvoering.

Laurens Hofman