Voor de verkiezingen werden grootste plannen aangekondigd voor onze musea. In november 2016 stelde toenmalig CD&V-schepen Lien Verwaeren dat de knoop was doorgehakt: er komt één groot gecentraliseerd museum in de binnenstad. De huidige musea waren immers totaal versnipperd. Het museum voor Volkskunde op het Begijnhof, het Vleeshuismuseum en het Zwijvekemuseum zouden de deuren moeten sluiten en plaats maken voor een gloednieuw museum dat alles centraliseert. Dat zou een gebouw worden dat sowieso groter zou zijn qua oppervlakte dan de huidige musea. Deze visie werd kracht bijgezet in het verkiezingsprogramma: “1 centraal stadsmuseum voor Dendermonde, waar ons rijk cultureel erfgoed tot zijn recht kan komen”.

Bij N-VA was een ietwat gelijkaardig geluid te horen. Daar werd in het najaar van 2015 een museumplan wereldkundig gemaakt. De hele potpourri moest op de schop. Het historisch documentatiecentrum, het Vleeshuismuseum en het Zwijvekemuseum zouden worden verlaten. Dit werd in hun programma fors verwoord: “het door de huidige meerderheid beloofde nieuw museum zal wél gerealiseerd worden”.

Het college besliste in de zitting van 08 februari 2021 evenwel totaal anders. Er wordt niet gekozen voor een museum op een centrale locatie, maar wel om verder in te zetten op verschillende locaties. Ter vervanging van de af te schaffen musea wordt gekeken naar het stadhuis en de Hollandse kazerne. Dat is wel heel gemakkelijk: voor de verkiezingen straffe taal spreken, maar achteraf tevreden zijn met een dode mus.

Samengevat: het beloofde gecentraliseerde museum komt er niet en de verfoeide versnippering blijft, in tegenstelling tot eerdere staalharde beloftes. Bovendien werd Forum Cultuur na hun advies in kader van de MJP niet om advies gevraagd. Quid participatie?

De replieken vanuit de meerderheid waren ronduit ontstellend. Cultuur-schepen Els Verwaeren stelde zonder blozen dat het lintje doorknippen van een eventueel nieuw museum wel degelijk heeft meegespeeld (en dat kan dus niet meer deze legislatuur). Blijkbaar is cultuur voor N-VA enkel van belang als ze er electoraal mee kunnen scoren. Ze vroeg zich ook luidop af waarom in hemelsnaam het Vleeshuismuseum zou verlaten worden. Het staat in het programma en museumplan van haar partij! Burgemeester Piet Buyse pareerde dat er niet naar verkiezingsprogramma’s gekeken moet worden en dat mindere forse bewoordingen daarin inderdaad beter waren geweest. Dat is je reinste kiezersbedrog.

Interpellant: Laurens Hofman – Fractieleider