Verruimde openingsuren voor bibliotheek

De digitale en technische evoluties in de samenleving gaan bijzonder snel, nieuwe mogelijkheden en toepassingen nemen exponentieel toe. Zo is het met de nodige technologische ondersteuning mogelijk om publieke gebouwen op een veilige wijze toegankelijk te maken buiten de bemande openingsuren.

Dergelijke verruimde toegang kan bijvoorbeeld perfect toegepast worden op onze bibliotheek. Via het zogenoemde ‘OpenPlus-systeem’ kan buiten de bemande openingsuren gebruikt gemaakt worden van een groot deel van het aanbod van de bibliotheek. Zelfscanbalies op basis van de eID hebben we reeds, verder moeten cameratoezicht, automatische lichten en toegang tot het gebouw via de eId met bijhorende OpenPlus-pincode dit mogelijk maken. Zowel overdag, ’s avonds als in het weekend.

Op die manier moet het mogelijk zijn toegang te krijgen tot de bibliotheek en zelfstandig gebruik te kunnen van het voornaamste aanbod van pakweg 10u tot 22u. Zo zouden de gangbare openingsuren met maar liefst 125% verruimd worden.

Naast de aangehaalde technologische beveiligingsmechanismen kunnen ook enkele aanvullende administratieve veiligheidsschotten ingevoerd worden, nl. minstens 16 jaar zijn of vergezeld van een verantwoordelijke meerderjarige gebruiker, 3 maanden lid van de bibliotheek zijn, geregistreerd rijksregisternummer in de database en een bijhorend huishoudelijk reglement waarin wordt voorzien in een uitsluitingsmechanisme tot het OpenPlus-systeem.

Bij succes kan principe eventueel uitgebreid worden naar andere stadsgebouwen of kan de personeelsinzet gerationaliseerd worden.

Interpellant: Laurens Hofman