Visie woonbeleid (Gemeenteraad 12-05-2020)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen had elke partij de mond vol van het behoud van onze groene ruimtes. Sommige CD&V-politici deelden zelfs folders uit met een pleidooi voor een bouwstop in nieuwe inbreidingsgebieden.

Op de gemeenteraad van 30-01-19 trokken we via het eerste bijgevoegd punt van deze legislatuur aan de alarmbel aangaande de verharding, het ruimtebeslag en de betonsnelheid in Dendermonde. Deze liggen allen hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Schepen Meremans stelde toen dat een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan de orde is en dat dit via een werkgroep over de partijgrenzen heen uitgewerkt zou worden. Het behouden van niet-gebetonneerde ruimte of zelfs het aanvullend creëren hiervan zou daarin een belangrijke pijler worden. Anderhalf jaar, niets van dat alles. Wanneer onze schriftelijke vragen rond de visie op het woonbeleid inhoudelijk niet beantwoord konden worden, was dit een teken aan de wand. Op de laatste raadscommissie stelde de schepen opeens dat het huidige GRS dan toch behouden blijft. We kregen er een oplijsting van enkele bulletpoints met zaken die allemaal verzameld en onderzocht zullen worden. Kortom, de visie is dat er informatie zal verzameld worden om een visie uit te werken. Het is duidelijk dat dit flutdocument diende als pasmunt om het dossier in de Lange Dijkstraat – eerder op deze raad – te laten passeren op het CBS.

Deze “visie” was niet eens goedgekeurd op het CBS, ze moest snel op de desbetreffende raadscommissie geplaatst worden, vlak voor de gemeenteraad met dossier Lange Dijkstraat.

Los van de inname van niet-gebetonneerde ruimte en de gettovorming door de sociale bouwmaatschappijen dringt een visie op de verappartimentisering van Dendermonde zich op. We houden geen pleidooi voor een botte bouwstop (zoals bepaalde CD&V-politici), we houden geen pleidooi voor een halt op nieuwe meergezinswoningen, we wensen wel een doordachte visie.

Hoewel we intussen weten dat er na bijna anderhalf jaar besturen zelfs niet eens een draft van de broodnodige uitgewerkte visie, toch enkele pertinente vragen:

  • Wat is de stand van zaken omtrent de beloofde werkgroep?
  • Wat is de algemene stedenbouwkundige en ruimtelijke visie voor Dendermonde? Welke principes worden geïmplementeerd?
  • Hoe verhouden inbreiding en uitbreiding via woonuitbreidingsgebieden zich t.o.v. elkaar?
  • Welke antwoord zal het beleid bieden voor de groei van het aantal alleenstaanden en éénoudergezinnen?

Sint-Gillis kent van alle Dendermondse deelgemeenten het hoogste inwonersaantal. De weginfrastructuur is hier niet op voorzien. Nieuwe woongebieden en grote projecten dienen dan ook doordacht en degelijk omkaderd ingebed worden. Dat is de voorbije jaren alvast niet gebeurd. Zo is er geen impactstudie inzake mobiliteit van toekomstige verkavelingen Elsbos en Vlietberg.

Vandaag stond een groot nieuwbouwproject te Sint-Gillis op de agenda van de gemeenteraad.

  • Aan de hand van welke visie en welk kader worden nieuwe projecten van dergelijke omvang beoordeeld?
  • Voor hoeveel woongelegenheden te Sint-Gillis zijn er sinds het begin van deze legislatuur vergunningen afgeleverd?
  • Voor hoeveel meergezinswoningen te Sint-Gillis zijn er sinds het begin van deze legislatuur vergunningen afgeleverd?

Addendum: de schepen brengt veel gekakel voort, maar geen eieren. Het blijft bij veel intenties, algemene principes en slogans. Na anderhalf jaar besturen krijgen we enkel een oplijsting van informatie die zal verzameld worden. Er is – om redenen eerder aangehaald – te laat actie ondernemen waardoor er weinig stappen omtrent deze materie gezet zullen worden. Een verloren legislatuur dreigt.